Przegląd programów PNTA

Przegląd programów PNTA

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie (PNTA), mające swoją siedzibę w Krakowie, powstało w maju 1993 roku. Zarząd tworzą młodzi pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, a członkami są głównie byli polscy i niemieccy stypendyści PNTA. Towarzystwem partnerskim jest utworzone w Kilonii w kwietniu 1995 roku, z inicjatywy byłych niemieckich stypendystów PNTA, Deutsch-Polnische Akademische Gesellschaft e.V.

 

Program stypendialny Niemieckiego Bundestagu 2016www.bundestag.de/ips

Statutowymi celami działalności Towarzystwa są:

wspieranie nauki oraz wymiany i współpracy naukowej i edukacyjnej pomiędzy Polską a Niemcami i innymi krajami europejskimi;  
- przyczynianie się do wzajemnego poznania języka, kraju i kultury oraz do rozwoju wszelkich kontaktów i wymiany kulturalnej między  społeczeństwami Polski i Niemiec oraz innych krajów;
- przyczynianie się do zbliżenia społeczeństw polskiego i innych krajów europejskich oraz wspieranie procesów integracyjnych w Europie;
- wspieranie i umożliwianie czerpania w Polsce z europejskiego, w tym szczególnie z niemieckiego dorobku naukowego i kulturalnego.

 

Określone powyżej cele realizowane są poprzez następujące programy:

 

Stypendia dla studentów, doktorantów i asystentów polskich na pobyt w Niemczech - semestralne i biblioteczne

Program skierowany do studentów, doktorantów i asystentów (do 32 roku życia) wszystkich kierunków studiów na wszystkich uczelniach polskich. Kwalifikacja odbywa się dwustopniowo (wstępna selekcja na podstawie nadesłanych podań, ostateczna decyzja podejmowana po rozmowach kwalifikacyjnych komisji z wybranymi kandydatami). Stypendyści wyjeżdżają do wybranych przez siebie ośrodków  akademickich, w celu studiowania (stypendia semestralne) lub prowadzenia badań archiwalnych, bibliotecznych i konsultacji naukowych (jedno- lub dwumiesięczne stypendia biblioteczne). PNTA zapewnia zakwaterowanie, miesięczne stypendium oraz opiekę ze strony przedstawiciela Towarzystwa (najczęściej byłego niemieckiego stypendysty), a poprzez niego - kontakt z niemieckimi rówieśnikami. Ponadto w trakcie semestru organizowane jest dla wszystkich stypendystów trzydniowe seminarium polsko-niemieckie. W dotychczas zrealizowanych programach stypendialnych seminaria te odbyły się w Versmold i Berlinie.

Program ten realizowany był w latach 1993 - 1999, przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji Stefana Batorego i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Semestralnie przydzielanych było od 10 do 20 stypendiów (łącznie w czasie trwania programu przydzielonych zostało około 80 stypendiów semestralnych i 40 bibliotecznych). Przeciętnie w semestrze napływało od 75 do 150 podań za całej Polski. Stypendystami byli wybitni młodzi ludzie - w większości przyszli lub obecni pracownicy naukowi - nie ograniczający swoich  zainteresowań do działalności naukowej, lecz otwarci na wszelkiego rodzaju kontakty polsko-niemieckie.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości finansowania program jest aktualnie zawieszony.

Stypendia semestralne dla studentów i absolwentów niemieckich na intensywny kurs języka polskiego w Krakowie lub studia w Polsce

Program skierowany do studentów niemieckich wszystkich lat studiów oraz absolwentów wszystkich uczelni niemieckich. Realizowany jest od roku 1994 przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i przy współpracy Szkoły Językowej PROLOG w Krakowie, która jest szkołą partnerską Instytutu Goethego. Studia (w razie wystarczającej znajomości języka polskiego) możliwe są w dowolnym polskim ośrodku akademickim, uczestnictwo w kursie języka polskiego tylko w Krakowie. Podobnie jak w przypadku stypendiów dla studentów polskich, PNTA zapewnia zakwaterowanie oraz opiekę ze strony studentów polskich i kontakty z nimi. Także w ramach tego programu w trakcie każdego semestru organizowane jest dla wszystkich stypendystów trzydniowe seminarium polsko-niemieckie (dotychczas w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Cieszynie i Krościenku), a ponadto jednodniowe wycieczki i spotkania ze studentami polskimi. Semestralnie przydzielanych jest od 12 do 18 stypendiów. Stypendyści pochodzą praktycznie ze wszystkich landów Niemiec i poza slawistyką reprezentują przede wszystkim prawo, nauki ekonomiczne, nauki polityczne, studia wschodnioeuropejskie, socjologię, historię, nauki o sztuce i wiele innych kierunków, głównie humanistycznych. Do stycznia 2001 roku przyznanych zostało ponad 160 stypendiów semestralnych.

Uwaga: Ze względu na brak możliwości finansowania program został zawieszony w styczniu 2001.

Stypendia semestralne instytucji współpracujących dla studentów i absolwentów polskich

  • Towarzystwa Copernicus e.V. (http://www.copernicus-stipendium.de) na studia i praktykę zawodową w Hamburgu dla studentów III - IV roku studiów, z następujących kierunków: ekonomia, prawo i politologia;

     

  • Fundacji Toepfera dla studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych. W czasie przeprowadzania ogólnopolskich akcji kwalifikacyjnych na stypendia PNTA, najlepsi wyłonieni kandydaci z wymienionych kierunków informowani byli o możliwości złożenia podania o stypendium Towarzystwa Copernicus lub Fundacji Toepfera i rekomendowani tym organizacjom. W chwili obecnej PNTA informuje o możliwościach uzyskania stypendium Towarzystwa Copernicus, dysponuje wnioskami o przyznanie stypendium oraz pomaga w wypełnieniu wniosku.

W czasie przeprowadzania ogólnopolskich akcji kwalifikacyjnych na stypendia PNTA, najlepsi wyłonieni kandydaci z wymienionych kierunków informowani byli o możliwości złożenia podania o stypendium Towarzystwa Copernicus lub Fundacji Toepfera i rekomendowani tym organizacjom. W chwili obecnej PNTA informuje o możliwościach uzyskania stypendium Towarzystwa Copernicus, dysponuje wnioskami o przyznanie stypendium oraz pomaga w wypełnieniu wniosku.

Intensywne dwutygodniowe kursy języka i kultury polskiej

Widząc coraz większe zainteresowanie kulturą i językiem polskim, PNTA organizuje od lutego 1997 roku intensywne dwutygodniowe kursy języka i kultury polskiej. Są one skierowane przede wszystkim do studentów, ale biorą w nich udział coraz częściej także osoby czynne zawodowo i już emerytowane. Kursy organizowane są przez cały rok, a latem rozszerzone są o dodaktowy program kulturalny.

 

Profesura gościnna dla naukowców niemieckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

W listopadzie 1996 roku, dzięki wspólnej inicjatywie profesora Andrzeja Zolla i PNTA, doszło do utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim stanowiska Profesury Gościnnej dla naukowców z Niemiec. Od października 1997 roku w ramach tego programu przyjeżdżają do Krakowa znakomici profesorowie niemieccy, którzy przez połowę semestru (2 miesiące) prowadzą regularne wykłady i seminaria dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do roku akademickiego 2001/2002 program ten obejmował kierunki humanistyczne (Wydział Filologiczny, Filozoficzny, Historyczny, Prawa i Administracji oraz Zarządzania i Komunikacji Społecznej). W roku akademickim 2002/2003 program został rozszerzony na wszystkie wydziały Uniwersytetu Jagiellońskiego za wyjątkiem Collegium Medicum. Program realizowany jest dzięki wsparciu fundacji Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung z Essen. Dotychczas w ramach programu na Uniwersytecie Jagiellońskim gościło dwudziestu siedmiu profesorów niemieckich. W roku akademickim 2005/2006 udział w programie zabrało czterech profesorów.

 

Seminarium Interpretacji Literatury Wokalnej

Dziesięciodniowe seminarium przeznaczone dla studentów i absolwentów wyższych szkół muzycznych z Polski i krajów niemieckojęzycznych. Seminarium jest rodzajem kursu mistrzowskiego, który daje możliwość aktywnego uczestniczenia w lekcjach śpiewu prowadzonych przez znakomitego i cenionego pedagoga, prof. Christiana Elssnera z Akademii Muzycznej w Dreźnie oraz zaprezentowania swych umiejętności w trakcie publicznego koncertu finałowego. Lekcje są otwarte, tzn. pasywnie, w charakterze obserwatora, mogą w nich brać udział wszyscy krakowscy studenci i uczniowie szkół muzycznych. Seminarium odbywa się w Krakowie, w lutym lub wrześniu każdego roku, przy wsparciu Konsulatu Republiki Austrii, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Urzędu Miasta Krakowa. W przeprowadzonych do tej pory trzech seminariach w sposób aktywny wzięło udział 59 osób, a wiele więcej skorzystało z możliwości pasywnego uczestnictwa w lekcjach; koncert finałowy przyciągnął natomiast każdorazowo około 200 słuchaczy.

Biuletyn informacyjny "Pontes"

Od roku 1995 PNTA wydawało biuletyn informacyjny "Pontes", który zawierał sprawozdania z przeprowadzanych programów, wrażenia studentów z pobytów stypendialnych i informacje o planowanych programach. Do grudnia 2000 roku wydanych zostało 7 numerów biuletynu.

Inne programy

PNTA organizuje ponadto wiele mniejszych imprez: seminariów, konferencji, imprez kulturalnych, wykładów na tematy polsko-niemieckie. Przykładowo w maju 1998 roku zorganizowany został wyjazd naukowy do Berlina dla studentów architektury. We wrześniu 1999 zorganizowana została konferencja "Polsko-niemieckie stosunki naukowe i kulturalne w XX wieku i ich dalsze perspektywy".

PNTA jest otwarte na nowe pomysły, kontakty, nowe formy działalności i chętnie współpracuje ze studentami i absolwentami z różnych miast Polski i Niemiec.

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm