Zajęcia z języka polskiego

Zajęcia z języka polskiego

Nasze kursy przewidziane są zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób posiadających umiejętności na wszystkich innych poziomach zaawansowania. 

Osoby zgłaszające się jako początkujące zostają automatycznie zakwalifikowane do grupy dla początkujących. Osoby, które w swym zgłoszeniu na kurs deklarują określoną znajomość języka polskiego, rozwiązują w pierwszym dniu test. Na podstawie jego wyników zostają przydzielone do grupy o odpowiednim poziomie językowym. 

Zajęcia językowe prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli, którzy ukończyli studia filologiczne i uzupełnili je studiami dodatkowymi o specjalności "Nauczanie języka polskiego jako obcego". Nasi nauczyciele posiadają także kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako języka obcego.

Na każdym kursie tworzonych jest zwykle 3-7 grup na różnych poziomach zaawansowania. Maksymalna liczba osób w grupie wynosi 8.

Wielkość grup i liczba godzin lekcyjnych dziennie

Kurs języka polskiego obejmuje od 2 do 5 godzin lekcyjnych dziennie (każda trwa 45 minut).
     

Ponieważ im mniejsza ilość osób w grupie, tym intensywność nauki jest wyższa, dzienna liczba godzin lekcyjnych jest zależna od ilości osób w grupie:

 

 

4-8 osób w grupie - 4 lekcje dziennie

 

2-3 osoby w grupie - 3 lekcje dziennie

 

1 osoba w grupie - 2 lekcje dziennie

 

 

Osoby, które znajdą się w grupie o liczbie godzin mniejszej niż 5 dziennie, mają następujące możliwości zwiększenia liczby godzin:

  • dokupienie przez całą grupę dodatkowych godzin lekcyjnych w cenie 6-12€/lekcja (45 minut) od każdego uczestnika takiej grupy;
  • dokupienie lekcji indywidualnychw cenie 19 €/lekcja (45 minut).

 
Plan zajęć

Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku.
Na zakończenie kursu każdy uczestnik otrzyma dyplom poświadczający jego ukończenie.
 
Szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco:
 

• pierwsza niedziela:

Przyjazd
• pierwszy poniedziałek: 
  • Rozmowa poziomująca z nauczycielem
  • Rozpoczęcie lekcji w odpowiedniej grupie
• Od poniedziałku do piątku:

Lekcje języka polskiego

• ostatni piątek:

Ostatnie zajęcia i rozdanie dyplomów

• ostatnia sobota:

Wyjazd

 

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
ul. Bronowicka 37
30-091 Kraków
Tel.: 0048/12/307 30 41
Tel.: 0048/ 518 158 901
Web: www.pnta.pl
E-Mail: info@pnta.pl
© 2016 PNTA Realizacja: Agencja Interkatywna WebProm